Fair Trade

Eerlijke handel of fair trade is een term die wordt gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Het gaat om een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Daarbij draagt de fair trade keten bij aan duurzame ontwikkeling door het aanbieden van betere handelsvoorwaarden en het veiligstellen van de rechten van gemarginaliseerde producenten en hun medewerkers.

Wat zijn de criteria?

De criteria voor fair trade zijn, kort gezegd:

  • kansen voor gemarginaliseerde producenten
  • eerlijke prijzen, leefbare lonen, en indien nodig voorfinanciering
  • verantwoorde arbeidsomstandigheden
  • geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
  • gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • vakbondsvrijheid en aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers
  • zorg voor het milieu
  • contracten afsluiten voor een langere periode, bieden van ondersteuning aan producent
  • transparantie

De fair trade criteria zijn door de gezamenlijke wereldwijde fair trade organisaties in 2001 in Tanzania vastgesteld. De World Fair Trade Organization (WTFO) heeft deze 10 beginselen opgenomen op hun website https://wfto.com/our-fair-trade-system. Klik links in het keuzemenu op fair trade criteria voor meer informatie over de criteria.*

Nederland

Wereldwinkels in Nederland kopen hun producten in bij een selecte groep fair trade importeurs. Deze importeurs onderhouden een directe relatie met fair trade producenten in ontwikkelingslanden.

Beoordeling fair trade importeurs

Wereldwinkels hechten aan fair trade (eerlijke handel), het is hun reden van bestaan. Wereldwinkels Nederland heeft daarom een eigen beoordelingssysteem. Daarbij bezoekt een onderzoeker de importeur. De onderzoeker rapporteert zijn bevindingen aan de commissie beoordeling & assortiment. Deze adviseert het bestuur van Wereldwinkels Nederland. Als er voldoende onderbouwing is dat de importeur fair trade is wordt de importeur opgenomen op de lijst met fair trade importeurs. Ook de importeurs die op de lijst staan worden periodiek heronderzocht. Het gaat hierbij om importeurs van non-foodproducten. Voor food-producten wordt aangesloten bij de bestaande internationale keurmerken.